ISO สำหรับ SME สำคัญหรือไม่?

ISO สำหรับ SME สำคัญหรือไม่?

ท่านอาจลองตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวองค์กรเองว่าคำตอบเป็นอย่างไร

 

1. บุคลากรน้อย การทำงานเดินหน้าได้ขึ้นอยู่กับคนเป็นหลัก ระบบการทำงานที่เป็นขั้นตอนมาตรฐานยังไม่ได้ถูกกำหนดอย่างชัดเจน?
2. การวางแผนในการทำงานค่อนข้างน้อยหรือแทบไม่มี?
3. การทำงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกพิจารณาดำเนินการให้เป็นทิศทางหรือมาตรฐานเดียวกัน แต่ขึ้นกับการตัดสินใจของแต่ละบุคคล?
4. การทำงานเน้นการปฎิบัติ หรือทำไปก่อนเนื่องจากบุคลากรจำกัด ถ้ามีปัญหาค่อยหาทางแก้?
5. เมื่อมีปัญหาในการทำงาน หรือข้อร้องเรียน เน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการแก้ปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
6. สื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรโดยทางวาจาเป็นหลัก ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหา เพื่อวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาโดยเน้นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก
7. เวลามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในองค์กร จะกระทบกับบริษัทค่อนข้างมาก เพราะการสื่อสารในองค์กรเพื่อโอนถ่ายงานยังไม่มีประสิทธิภาพหรือขาดการดำเนินการอย่างเป็นระบบ?
8. ลูกค้าเคยสอบถามว่าบริษัทของท่านได้รับการรับรองระบบ ISO หรือไม่?
ถ้าคำตอบส่วนใหญ่คือใช่ แสดงให้เห็นว่าท่านควรทำและจำเป็นต้องทำ ISO เนื่องจากการจัดทำระบบISO
จะช่วยให้ท่านมีแนวทางในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีระบบ ดำเนินการแก้ปัญหาจากการวิเคราะห์สาเหตุ
อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันกับคู่แข่ง สามารถพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือรวมถึงเพิ่มความพึงพอใจให้กับทางลูกค้าอีกด้วย


 ONE STOP SERVICE บริการครบวงจรจบในที่เดียว

 
🎯 ราคาประหยัด ไม่แพงอย่างที่ท่านคิด
🎯 สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาใการตรวจรับรอง
🎯 การันตีความสำเร็จในทุกมาตรฐาน
📣 ตรวจรับรอง Certification Service
📣 ฝึกอบรม Training Service
📣 บริการเตรียมตรวจ Pre-Audit Service
📣 บริการตรวจรับรอง Secondary Audit
📣 บริการตรวจทดสอบสินค้า LAB Test Products
📣 บริการรับจดมาตรฐาน มอก.(ใหม่) Prepare TIS

บริษัท เมกา เซอทิฟิเคชั่น จำกัด

หมู่ที่ 1 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เวลาทำการ

09:00 น.- 17:00 น.

จันทร์ – ศุกร์

ติดต่อเรา

Tel:02-114-7679