บริการของเรา

เราให้บริการเป็นผู้ตรวจรับรอง เรื่องระบบบริหารจัดการมาตรฐาน โดยผู้ตรวจรับรอง Certify Body ระดับชั้นนำของโลกที่ได้รับการยอมรับสากล รวมถึงการตรวจรับรองความปลอดภัยทางด้านอาหาร ด้านอุตสาหกรรม ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และอื่น ๆ ตามกฎหมายทั้งในไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมทุก มาตรฐานสากล และคลอบคลุมทุกภาค ธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้ง ภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคการขนส่ง และอื่น ๆ ฯลฯ เราให้บริการจัดหาผู้ตรวจรับรองได้ทุกมาตรฐานสากล เช่น GMP (ระบบบริหารจัดการทางด้านอาหาร) หรือ GHP : Good Hygiene Practice(s) ระบบพื้นฐานที่โรงงานผลิตอาหาร, HACCP (การวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเป็นระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ในการผลิตอาหาร) อย.(การยื่นจดทะเบียน อย.) มอก.(การยื่นจดทะเบียน มอก.) ISO9001:2015 (ระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ) ISO14001:2015 (ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม) ISO45001:2018 (ระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอามัย) IATF16949:2016 (ระบบหริหารจัดการคุณภาพยานยนต์: The International Automotive Task Force) ISO13485:2016 (ระบบบริหารจัดการด้านการผลิตเครื่องมือแพทย์) ISO/IEC 17025:2017 (ระบบบริหารจัดการห้องทดสอบและปฏิบัติการ) และ อื่น ๆ พร้อมการรับประกันการได้การรับรอง 100%

Certification Service

ISO9001, ISO14001, GMP, HACCP, Thai FDA, TISI, ISO 17025 and etc

Training Service

with Training certificate for ISO9001, ISO14001, GMP, HACCP, BRC 8, ISO50001 and etc.

Lab Test​

EN 455-1:2000,EN 455-2:2009+A2:2013 & EN 455-2:2015,ASTM D 6319,ETC

Pre-Audit Service

ดูแลระบบ บริหารจัดการมาตรฐานต่างๆ แทนท่านเจ้าของธุรกิจ